Jak zdobyć zezwolenie na pracę w Polsce?

Dzięki Unii Europejskiej podjęcie pracy za granicą nie jest już takie skomplikowane jak kiedyś. Państwa członkowskie wzajemnie otworzyły rynki pracy dla cudzoziemców. Dotyczy to też Polski. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich UE są zwolnieni z posiadania pozwolenia na pracę. Jednak w przypadku wielu narodowości wciąż trzeba uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Polsce – kto potrzebuje?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Polsce jest wymagane, jeśli pracownik jest obywatelem kraju spoza:

 • Unii Europejskiej
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego

i nie posiada zezwolenia na pobyt stały/czasowy lub statusu uchodźcy.

Zezwolenie na pracę w Polsce – kto nie potrzebuje?

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce zwolnieni są obywatele: państw członkowskich UE oraz Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Wielkiej Brytanii i Islandii. Pod pewnymi warunkami pozwolenia na pracę nie muszą mieć też obywatele:

 • Republiki Armenii
 • Republiki Białorusi
 • Republiki Gruzji
 • Republiki Mołdowy
 • Federacji Rosyjskiej
 • Ukrainy,

wykonujący pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pod warunkiem że:

 • pracodawca zarejestruje w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (na okres maksymalnie 6 miesięcy)
 • cudzoziemiec posiada aktualną wizę z prawem do pracy w Polsce lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele poszczególnych krajów mogą być ustawowo zwolnieni z posiadania zezwolenia na pracę w Polsce. Jest tak, gdy:

 • posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystają z ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadają zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadają zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • posiadają zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystają z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadają ważne zaświadczenie o udzielaniu ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej i celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Zezwolenie typu A, B i C – różnice i opłaty

W Polsce można wnioskować o zezwolenie typu A, B i C. O wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawsze występuje pracodawca. Zezwolenie takie wydawane jest wyłącznie konkretnemu cudzoziemcowi. Opłata za zezwolenie na pracę w Polsce wynosi:

 • 50 zł – w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na krócej niż 3 miesiące
 • 100 zł – jeżeli zatrudnienie będzie trwać dłużej niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typu A jest najczęściej wnioskowanym i wydawanym zezwoleniem. Przysługuje obcokrajowcom na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba lub oddziały, w których zatrudniony będzie pracował, znajdują się w Polsce. Zezwolenie typu A jest wydawane na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Warto wiedzieć, że w takich przypadkach wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju. Miesięczna pensja nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo pracodawca musi posiadać zaświadczenie od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na podstawie rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zezwolenie na pracę typu B

Zezwolenie typu B, zależnie od okoliczności, wydawane jest na okres do 3 lat lub do 5 lat. Potrzebują go cudzoziemcy, którzy:

 • pełnią funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców
 • pełnią funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji
 • prowadzą sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusze albo prokurenci – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnili tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typu C

Zezwolenie na pracę typu C wydawane jest cudzoziemcom zatrudnionym w zagranicznej firmie, odbywającym delegację na terytorium Polski przez więcej niż 30 dni.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można pobrać ze strony rządowej. Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie wojewódzkim
 • listownie
 •  

Obcokrajowiec nie może rozpocząć pracy bez zezwolenia. Dlatego warto wystąpić o nie jak najwcześniej. Wydanie dokumentu może potrwać nawet 30 dni, a czasem dłużej. Wojewoda, rozpatrując wnioski, nadaje priorytet przedsiębiorcom prowadzącym działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

Wielu cudzoziemców pracuje w Polsce jako kierowcy Ubera czy Bolta lub dowstawcy i kurierzy Glovo czy Wolta. Bardzo często nawiązują oni współpracę z partnerami flotowymi. Umożliwia im to wykonywanie zleceń dla największych marek przewozowych i firm kurierskich na żądanie. Właśnie takie możliwości daje Avalon Logistics Group.

Na naszym pokładzie pracuje wielu Polaków oraz obcokrajowców. Cenią oni przejrzystą i elastyczną formę współpracy. Mogą skupić się wyłącznie na wykonywaniu zleceń, ponieważ Avalon Logistics Group gwarantuje:

 • jasne warunki zatrudnienia
 • terminowe wypłaty
 • odprowadzanie składek
 • ubezpieczenie
 • przeszkolenie
 • wyposażenie.

Wszyscy nasi pracownicy mogą korzystać z działu wsparcia. Cudzoziemcom zapewniamy pomoc w kwestiach urzędowych związanych z zatrudnieniem.

spodobał ci się ten wpis? udostępnij go ZNAJOMYM

Podobne wpisy

Bolt praca dla kierowcy

Bolt praca dla kierowcy

Bolt praca dla kierowcy: Zarówno w mieście, jak i na wsi, ludzie potrzebują wygodnych, bezpiecznych i niezawodnych środków [...]
Dowiedz się więcej
Bolt działalność w branży dostaw

Bolt działalność w branży dostaw

Bolt działalność w branży dostaw: Zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa zależą od szybkiego transportu i [...]
Dowiedz się więcej
Bolt praca dla kierowców

Bolt praca dla kierowców

Bolt praca dla kierowców: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wykorzystać swoje umiejętności kierowcy na całkowicie nowym [...]
Dowiedz się więcej
Jak działa Glovo z punktu widzenia zamawiającego

Jak działa Glovo z punktu widzenia zamawiającego

Jak działa Glovo z punktu widzenia zamawiającego: W dzisiejszym zabieganym świecie, w którym czas staje się coraz [...]
Dowiedz się więcej
Najpopularniejsze aplikacje taxi w Polsce

Najpopularniejsze aplikacje taxi w Polsce

Praca w charakterze kierowcy nigdy nie była tak opłacalna! Przeczytaj artykuł i poznaj najpopularniejsze aplikacje dla [...]
Dowiedz się więcej
Czym jest Partner Rozliczeniowy?

Czym jest Partner Rozliczeniowy?

Pracę dla aplikacji kurierskich można rozpocząć na dwa sposoby, można założyć własną działalność gospodarczą i [...]
Dowiedz się więcej

Masz pytania lub chciałbyś
porozmawiać o współpracy?

Zadzwoń
+48 514 833 888
Pobierz aplikację Spirit24